เว็บโฮสติ้งเซิฟเวอร์ DATA CENTER ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

TH-Plan 1
฿599.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 5 GB

  Data Transfer 500 GB / เดือน

  Domain Limit 1

  Database 5

  Ftp Account 5

  Email Account 5

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro เพิ่ม 200 บาท
TH-Plan 2
฿777.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 8 GB

  Data Transfer 800 GB / เดือน

  Domain Limit 1

  Database 5

  Ftp Account 10

  Email Account 10

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro เพิ่ม 200 บาท
TH-Plan 3
฿999.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 10 GB

  Data Transfer Unlimited

  Domain Limit 3

  Database 5

  Ftp Account 10

  Email Account 10

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro เพิ่ม 200 บาท
TH-Speed Fast 1
฿1,499.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 20 GB

  Data Transfer Unlimited

  Domain Limit 5

  Database 10

  Ftp Account 10

  Email Account 20

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro FREE
TH-Speed Fast 2
฿1,899.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 30 GB

  Data Transfer Unlimited

  Domain Limit 5

  Database 10

  Ftp Account 10

  Email Account 20

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro FREE
TH-Speed Fast 3
฿2,499.00 บาท

เป็นประจำทุกปี


 • SSD Storage 100 GB

  Data Transfer 3.6TB/เดือน

  Domain Limit 5

  Database 10

  Ftp Account 10

  Email Account 20

  Sub Domain Unlimited

  Inode Unlimited

  Elementor Pro FREE