Cloud Hosting

 • Personal Cloud SSD


  • 2 CPU cores

   ไม่จำกัด SSD Disk Space

   2 GB RAM

   ไม่จำกัด Bandwidth

   โฮสต์ 1 เว็บไซต์

   บัญชีอีเมลไม่จำกัด

   ใบรับรอง SSL ฟรี

  • 6 CPU cores

   ไม่จำกัด SSD Disk Space

   6 GB RAM

   ไม่จำกัด Bandwidth

   โฮสไม่จำกัด เว็บไซต์

   บัญชีอีเมลไม่จำกัด

   ใบรับรอง SSL ฟรี